Loading...

Toma Dabulevičienė

Toma – panevėžietė, nuo mažų dienų susižavėjusi jūra. Baigusi mokslus Panevėžio J. Balčikonio gimnazijoje pasirinko netradicines Hidrologijos ir okeanografijos studijas Klaipėdos universitete. Sėkmingai baigusi bakalaurą, ji toliau tęsė Jūrų hidrologijos magistrantūros studijas, kurias baigė 2014 m. Dar bakalauro studijų metu pradėjusi analizuoti priekrantės apvelingo reiškinį, Toma susižavėjo mokslininko darbu, tad po magistro nusprendė tęsti studijas ir toliau – įstojo į Ekologijos ir aplinkotyros krypties doktorantūrą Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute, kur, 2019 m. įgijusi daktaro laipsnį, šiuo metu ir dirba. Ji taip pat yra viena Gamtos mokslų katedros dėstytojų.

„Džiaugiuosi pasirinkusi okeanografijos studijas ir gyvenimą prie jūros. Studijų metu dėstę žymiausi Baltijos jūros ekspertai iš Lietuvos bei užsienio šalių įtraukė mane į mokslinį gyvenimą, o tolimųjų gamtinių praktikų metu įgyta patirtis –  įkvėpė keliauti ir pažinti mus supančią aplinką“ – sako Toma.

El. paštas: toma.dabuleviciene@apc.ku.lt