Bakalauro studijos

Bakalauro (I-osios pakopos) studijų programos skiriamos teorinių pagrindų ir bendrų gebėjimų ugdymui. Studijos orientuotos į aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pasirinktos studijų krypties pagrindinių žinių formavimą ir aukščiausio lygio profesinių įgūdžių ugdymą.

Studijos nuo 3 iki 3,5 metų !!!

Nuo 2015 m. visų Gamtos katedros kuruojamų bakalauro studijų programų apimtis yra 210 kreditų (iki 2015 m, 240 kreditų). Pirmosios pakopos studijos trunka 3,5 metų. Nuo 2018 metų pradedama vykdyti 3 metų trukmės biologijos studijų programa.

Studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas ir suteikiamas atitinkamos krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūros studijose.

Magistro studijos

Magistrantūros studijos – antroji studijų pakopa žyminti aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą, pasirengimą studijuoti trečios pakopos doktorantūros studijose. Studijos skirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, susipažinusius su naujausiomis mokslo teorijomis, technologijomis ir metodais ir sugebančius kūrybingai pritaikyti studijose įgytas žinias mokslinėje ir praktinėje veikloje.

Studijos trunka nuo 1,5 metų !!!

Magistrantūros studijų apimtis nuo 90 iki 120 kreditų. Didžioji dalis studijų laiko skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui parengti.

 3 antros pakopos magistrantūros studijų programos: 1. Jūrų hidrologija (1,5 m.), 2. Ekologija ir aplinkotyra(2 m.); 3. Ichtiologija ir žuvininkystė (2 m.).

Fizinės geografijos krypties doktorantūros studijos

  • Reglamentas >>>

  • Doktorantūros dalykai >>>

  • Priėmimas >>>