Apie mus

logo_200

Gamtos mokslų katedra sukurta 2015 metais sujungus Geofizinių mokslų, Biologijos ir Ekologijos katedras, kurios savo veiklas buvo pradėjusios vykdyti jau nuo pat Klaipėdos universiteto įkūrimo pradžios (Ekologijos k.) ar kiek vėliau.
Šiuo metu katedra kuruoja visų trijų pakopų studijas: bakalauro – Biologija, Ekologija ir aplinkos valdymas, bei Hidrologija ir okeanografija; magistro – Ichtiologija ir žuvininkystė, Ekologija ir aplinkotyra, bei Jūrų hidrologija. Doktorantūros studijos – Ekologija ir aplinkotyra bei Fizinė geografija (jungtinė su VU ir GTC).

Katedra sėkmingai vykdo Erasmus+ studijas – vyksta studentų mainai tarp skirtingų Europos šalių (Vokietija, Ispanija, Portugalija, Italija ir kt.), atvyksta skaityti paskaitų dėstytojai iš Vokietijos, Suomijos, Italijos ir kt. Katedros mokslininkai, įtraukdami visų studijų pakopų studentus, dalyvauja tiek nacionaliniuose, tiek EU įvairių programų (INTEREG, Baltic Sea Region program, COST, HORIZONT 2020 ir kt.) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose.

Doc. dr. Renata Pilkaitytė
Gamtos mokslų katedros vedėja
Ekologijos ir aplinkotyros mokslų programų vadovė
Tel.: (8 46) 39 88 14 (207 kab.)
El. paštas: renata.pilkaityte@apc.ku.lt
Prof. dr. Inga Dailidienė
Geofizinių mokslų programų vadovė
Tel.: (8 46) 39 88 54 (318 kab.)
El. paštas: inga.dailidiene@ku.lt
Doc. dr. Rita Jankauskienė
Biologijos mokslų programų vadovė
Tel.: (8 46) 39 88 11 (205 kab.)
El. paštas: rita.jankauskiene@ku.lt
Aušra Gricė
Gamtos mokslų katedros administratorė
Tel.: (8 46) 39 88 13 (206 kab.)
El. paštas: gmk.jtgmf@ku.lt
Donata Overlingė
Laborantė (202 kab.)
Tel.: (8 46) 39 88 10
El. paštas: donata.overlinge@ku.lt
Vitalijus Kondrat
Laborantas (318/203 kab.)
Tel.: (8 46) 39 88 53
El. paštas: geomokslai@gmail.com
Toma Dabulevičienė
Technikė (318 kab.)
Tel.: (8 46) 39 88 53
El. paštas: toma.mingelaite@gmail.com
Prof. habil. dr. Sergej Olenin
Dėstomi dalykai:
Invazijų ekologija vandens ekosistemose, Jūros buveinių ir landšaftų ekologija, Hidrobiologija, vadovauja baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
El. paštas: sergej.olenin@jmtc.ku.lt

Prof. dr. Olga Anne
Dėstomi dalykai:
Aplinkos inžinerija, Aplinkos chemija, Aplinkosauginis valdymas, Aplinkosauginis švietimas ir subalansuota plėtra, Išteklių ir atliekų darnus valdymas, Hidroekosistema ir jos taršos prevencija, Ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, Priešdiplominė gamybinė praktika, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: olga.anne@ku.lt

Prof. dr. Albertas Bitinas
Dėstomi dalykai:
Bendroji geologija, vadovauja doktorantams.
El. paštas: albertas.bitinas@apc.ku.lt

Prof. dr. Inga Dailidienė
Dėstomi dalykai:
Meteorologijos pagrindai, Hidrologija ir okeanografija, Klimatas ir globaliniai pokyčiai, Mokslinio darbo metodologija, Taikomoji hidrologija, Priešmagistrinė, Gamybinė praktikos, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
El. paštas: inga.dailidiene@ku.lt

Prof. dr. Linas Daugnora
Dėstomi dalykai:
Gyvūnų fiziologija, Neurobiologija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: daugnora@gmail.com

Prof. dr. Darius Daunys
Dėstomi dalykai:
Jūros buveinių ir landšaftų ekologija, Landšaftų ekologija, Statistiniai metodai jūrų ekologijoje, vadovauja kursiniams darbams ir doktorantams.
El. paštas: darius.daunys@jmtc.ku.lt

Prof. dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė
Dėstomi dalykai:
Bendrijų ir ekosistemų ekologija, Mokslinio darbo metodologija ir projektų rašymas.
El. paštas: zita@apc.ku.lt

Prof. dr. Ramutis Klimas
Dėstomi dalykai:
Biotechnologijos aplinkosaugoje.
El. paštas: klimutis. ramutis@gmail.com

Prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
Dėstomi dalykai:
Vandens ekosistemų produktyvumas, vadovauja moksliniams, baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
El. paštas: arturas.razinkovas-baziukas@jmtc.ku.lt

Prof. dr. Algirdas Stankevičius
Dėstomi dalykai:
Bestuburių zoologija, Stuburinių zoologija, Okeanografija, Vandenų biogeografija.
El. paštas: ana.stanke@gmail.com

Doc. dr. Ingrida Bagdanavičiūtė
Dėstomi dalykai:
Okeanografijos praktika, vadovauja baigiamiesiems darbams.
El. paštas: ingrida.bagdanaviciute@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Martynas Bučas
Dėstomi dalykai:
Jūros buveinių ir landšaftų ekologija, GIS ir erdvinės analizės metodų taikymas jūros ir kranto zonos tyrimams, Geografinių tyrimų metodai, Geografinės informacinės sistemos, Statistiniai metodai jūrų ekologijoje, Pajūrio ekologija, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams.
El. paštas: martynas.bucas@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Dalia Janušauskaitė
Dėstomi dalykai:
Bakteriologija ir virusologija.
El. paštas: janusadalia@gmail.com

Doc. dr. Rita Jankauskienė
Dėstomi dalykai:
Akvakultūros teorija ir praktika, Aplinka ir sveikata, Medicininė ekologija, Žuvininkystė ir akvakultūra, Algologijos, mikologijos ir bestuburių zoologijos ir Algologijos, mikologijos ir bestuburių ekologijos, Stuomeninių augalų ir stuburinių zoologijos, Stuomeninių augalų ir stuburinių ekologijos, bendrosios kartografijos mokomosios praktikos, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: rita.jankauskiene@ku.lt

Doc. dr. Evelina Grinienė
Dėstomi dalykai:
Bendrijų ir ekosistemų ekologija, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: evelina.griniene@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė
Dėstomi dalykai:
Fizikos pagrindai, Hidrodinamika, Krantotyra, Bangų dinamika, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: loreta.kelpsaite@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Jūratė Lesutienė
Dėstomi dalykai:
Populiacijų ekologija, Gyvūnų ekologija, vadovauja baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
El. paštas: jurate.lesutiene@apc.ku.lt

Doc. dr. Rita Nekrošienė
Dėstomi dalykai:
Aplinkosauga, Biogeografija ir bioištekliai, Stuomeniniai augalai, vadovauja kursiniams, moksliniams darbams.
El. paštas: rita_nekrosiene@mail.ru

Doc. dr. Nika Nerijus
Dėstomi dalykai:
Populiacijų ekologija, Vandens ekosistemų ir gyvųjų išteklių valdymas, Žuvų reprodukcinė ir elgsenos biologija, vadovauja baigiamiesiems darbams.
El. paštas: nerijus.nika@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Renata Pilkaitytė
Dėstomi dalykai:
Hidroekosistema ir jos taršos prevencija, Priešdiplominė gamybinė praktika, vadovauja kursiniams, moksliniams darbams.
El. paštas: renata.pilkaityte@apc.ku.lt

Doc. dr. Tomas Ruginis
Dėstomi dalykai:
Evoliucijos teorija, Stuomeninių augalų ir stuburinių zoologijos ir Stuomeninių augalų ir stuburinių ekologijos, bendrosios kartografijos mokomosios praktikos, vadovauja moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: tomas.ruginis@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Aurelija Samuilovienė
Dėstomi dalykai:
Biotechnologijos, Bendroji genetika, Mikroorganizmų ekologija, Molekulinė biologija ir bioinformatika, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: aurelija.samuiloviene@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Andrius Šiaulys
Dėstomi dalykai:
Hidrobiologija, vadovauja kursiniams, moksliniams, baigiamiesiems darbams.
El. paštas: andrius.siaulys@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Alvydas Šimkūnas
Dėstomi dalykai:
Augalų fiziologija, Biofizika, Neurobiologija, vadovauja moksliniams, baigiamiesiems darbams.
El. paštas: alvydas.simkunas@gmail.com

Doc. dr. Diana Vaičiūtė
Dėstomi dalykai:
Nuotoliniai tyrimai metodai, Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai, Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai ir fotogrametrija, vadovauja moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: diana.vaiciute@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Mindaugas Žilius
Dėstomi dalykai:
Aplinkos chemija.
El. paštas: mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt

Lekt. dr. Audrius Gegeckas
Dėstomi dalykai:
Mikroorganizmų tyrimo metodai.
El. paštas: audrius.gegeckas@gf.vu.lt

Lekt. dr. Marija Kataržytė
Dėstomi dalykai:
Mikroorganizmų ekologija, Mokslinio darbo metodologija ir projektų rašymas, Pajūrio ekologija, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: marija.katarzyte@jmtc.ku.lt

Lekt. dr. Igor Kozlov
Dėstomi dalykai:
Vadovauja baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
El. paštas: igor.eko@gmail.com

Lekt. dr. Rasa Morkūnė
Dėstomi dalykai:
Populiacijų ekologija, vadovauja moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: rasa.morkune@jmtc.ku.lt

Lekt. Vilma Burškytė
Dėstomi dalykai:
Ekotechnika, Žmogaus saugos valdymas ūkinėje veikloje, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams.
El. paštas: vilmaburskyte@gmail.com

Lekt. Toma Dabulevičienė
Dėstomi dalykai:
Jūrų ir vandenynų geografija, Krantotyra, Priešmagistrinė, Okeonografijos praktikos, Sinoptinės meteorologijos pagrindai (jūrinės), vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: toma.mingelaite@gmail.com

Lekt. Greta Gyraitė
Dėstomi dalykai:
Jūros ir kranto zonos valdymas, Mikroorganizmų ekologija, Pajūrio ekologija.
El. paštas: greta.gyraite@gmail.com

Lekt. Raimonda Ilginė
Dėstomi dalykai:
Bendrijų ir ekosistemų ekologija.
El. paštas: raimonda.ilgine@apc.ku.lt

Lekt. Viačeslav Jurkin
Dėstomi dalykai:
Geografinės informacinės sistemos.
El. paštas: viaceslav.jurkin@jmtc.ku.lt

Lekt. Valdas Langas
Dėstomi dalykai:
Aplinkos teisė, Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas ES.
El. paštas: vlangas@hotmail.com

Lekt. Julius Morkūnas
Dėstomi dalykai:
Stuburinių zoologija, Stuomeninių augalų ir stuburinių zoologijos ir Stuomeninių augalų ir stuburinių ekologijos, bendrosios kartografijos mokomosios praktikos, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: juliusmorkunas@gmail.com

Lekt. Airina Salytė
Dėstomi dalykai:
Bendroji genetika, Bestuburių zoologija, Stuomeniniai augalai, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams.
El. paštas: airina.salyte@ku.lt

Asist. Jelena Galinienė
Dėstomi dalykai:
Lietuvos geografija.
El. paštas: elenasynanovic@gmail.com

Asist. Donata Overlingė
Dėstomi dalykai:
Mikroorganizmų ekologija.
El. paštas: donata.overlinge@ku.lt

Asist. Monika Vilkienė
Dėstomi dalykai:
Dirvožemio mikrobiologija, Mikrobiologija, Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: vilkiene.monika@gmail.com

Doktorantas Vaidotas Andrašūnas
Dėstomi dalykai:
Žuvų ligos.
El. paštas: vaidotas.andrasunas@ku.lt

Doktorantė Natalja Čerkasova
Dėstomi dalykai:
Hidrologija ir okeanografija, Taikomoji hidrologija.
El. paštas: natalja.cerkasova@gmail.com

Doktorantas Artūras Skabeikis
Dėstomi dalykai:
Gyvūnų ekologija
El. paštas: askabeikis@gmail.com
Prof. habil. dr. Gerald Schernewski
Dėstomi dalykai:
Jūros ir kranto zonos valdymas, Pajūrio ekologija, vadovauja doktorantams.
El. paštas: gerald.schernewski@jmtc.ku.lt

Prof. dr. Marco Bartoli
Dėstomi dalykai:
Vadovauja doktorantams.
El. paštas: marco.bartoli@unipr.it

Prof. dr. Matthias Labrenz
Dėstomi dalykai:
Mikroorganizmų ekologija.
El. paštas: matthias.labrenz@io-warnemuende.de

Prof. dr. Kai-Antero Myrberg
Dėstomi dalykai:
Baltijos jūros fizika (Baltic Sea physics, modelling).
El. paštas: kai.myrberg@ymparisto.fi

Prof. dr. Hans Georg Umgiesser
Dėstomi dalykai:
Ekohidrologinė informatika ir vandens ekosistemų modeliavimas, vadovauja doktorantams.
El. paštas: georg.umgiesser@apc.ku.lt

Prof. dr. Dalia Ambrazaitienė
Dėstomi dalykai:
Biotechnologijos, Mikrobiologija, Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai, vadovauja baigiamiesiems darbams.
El. paštas: dalia.ambrazaitiene@gmail.com

Prof. dr. Algimantas Česnulevičius
Dėstomi dalykai:
Geomorfologija, Kartografijos pagrindai (jūrinė), vadovauja baigiamiesiems darbams.
El. paštas: algimantas.cesnulevicius@gf.vu.lt

Doc. dr. Lina Davulienė
Dėstomi dalykai:
Jūrų ir vandenynų fizika.
El. paštas: lina.davuliene@ftmc.lt

Doc. dr. Danutė Karčauskienė
Dėstomi dalykai:
Aplinkos chemija, Dirvožemio ekologija.
El. paštas: danuteo@vezaiciai.lzi.lt Lekt. dr. Galina Garnaga-Budrė
Dėstomi dalykai:
Aplinkos chemija, Ekologinis monitoringas ir aplinkos užterštumo kontrolė, Jūrų ir vandenų monitoringas.
El. paštas: galgalia@hotmail.com

Lekt. dr. Jonas Šečkus
Dėstomi dalykai:
Jūrų geochemija ir sedimentologija, Jūrų ir vandenynų geologija, Geochemija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: jonas.seckus@gmail.com

Lekt. Rasa Auglienė
Dėstomi dalykai:
Imunologija, Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai.
El. paštas: rasa.augliene@gmail.com

Lekt. Vitalijus Kondrat
Dėstomi dalykai:
Geodezija, Stuomeninių augalų ir stuburinių ekologijos, bendrosios kartografijos mokomosios, Geomorfologijos ir topografijos ir Okeanografijos praktikos, vadovauja baigiamiesiems darbams.
El. paštas: v_kondrat@yahoo.com

Lekt. Antanas Kontautas
Dėstomi dalykai:
Gyvūnų fiziologija, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: antanas.kontautas@ku.lt

Lekt. Aistė Kubiliūtė
Dėstomi dalykai:
Jūrų teisė.
El. paštas: aiste.kubiliute@yahoo.com

Lekt. Igor Osadčij
Dėstomi dalykai:
Hidrologijos praktika (lauko praktika), Hidrologija, Hidrologinės prognozės, Taikomoji hidrologija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: igor.osadcij@meteo.lt

Lekt. Romas Statkus
Dėstomi dalykai:
Žuvų ligos.
El. paštas: romas.statkus@zuv.lt

Lekt. Rūta Žilienė
Dėstomi dalykai:
Jūrų gyvūnai dirbtinėse ekosistemose, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: ruta.ziliene@jmtc.ku.lt

Asist. Remigijus Dailidė
Dėstomi dalykai:
Klimatologijos pagrindai.
El. paštas: remigijus.dailidė@gmail.com

Asist. Greta Srėbalienė
Dėstomi dalykai:
Bendroji geografija, Gamybinė praktika, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: greta.srebaliene@jmtc.ku.lt

Team of gmk.lt