Apie mus

logo_200

Gamtos mokslų katedra sukurta 2015 metais sujungus Geofizinių mokslų, Biologijos ir Ekologijos katedras, kurios savo veiklas buvo pradėjusios vykdyti jau nuo pat Klaipėdos universiteto įkūrimo pradžios (Ekologijos k.) ar kiek vėliau.
Šiuo metu katedra kuruoja visų trijų pakopų studijas: bakalauro – Biologija, Ekologija ir aplinkos valdymas, bei Hidrologija ir okeanografija; magistro – Ichtiologija ir žuvininkystė, Ekologija ir aplinkotyra, bei Jūrų hidrologija. Doktorantūros studijos – Ekologija ir aplinkotyra bei Fizinė geografija (jungtinė su VU ir GTC).

Katedra sėkmingai vykdo Erasmus+ studijas – vyksta studentų mainai tarp skirtingų Europos šalių (Vokietija, Ispanija, Portugalija, Italija ir kt.), atvyksta skaityti paskaitų dėstytojai iš Vokietijos, Suomijos, Italijos ir kt. Katedros mokslininkai, įtraukdami visų studijų pakopų studentus, dalyvauja tiek nacionaliniuose, tiek EU įvairių programų (INTEREG, Baltic Sea Region program, COST, HORIZONT 2020 ir kt.) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose.

Katedros darduotojų kontaktai

Doc. dr. Renata Pilkaitytė
Gamtos mokslų katedros vedėja

Ekologijos ir aplinkotyros mokslų programų vadovė

Tel.: (8 46) 39 88 14 (207 kab.)

El. paštas: renata.pilkaityte@apc.ku.lt

Prof. dr. Inga Dailidienė
Geofizinių mokslų programų vadovė

Tel.: (8 46) 39 88 54 (318 kab.)

El. paštas: inga.dailidiene@ku.lt

Doc. dr. Rita Jankauskienė
Biologijos mokslų programų vadovė

Tel.: (8 46) 39 88 11 (205 kab.)

El. paštas: rita.jankauskiene@ku.lt

Marta Karaliutė
Gamtos mokslų katedros administratorė

Tel.: (8 46) 39 88 13 (206 kab.)

El. paštas: gmk.jtgmf@ku.lt

Vaidotas Andrašūnas
Laborantas (202 kab.)
Tel.: (8 46) 39 88 10
El. paštas: vaidotas.andrasunas@ku.lt
Airina Salytė
Laborantė (202 kab.)
Tel.: (8 46) 39 88 10
El. paštas: airina.salyte@ku.lt

Donata Overlingė
Laborantė (206 kab.)
Tel.: (8 46) 39 88 13
El. paštas: donata.overlinge@ku.lt

Vitalijus Kondrat
Laborantas (318 kab.)
Tel.: (8 46) 39 88 53
El. paštas: geomokslai@gmail.com

Toma Mingėlaitė
Technikė (318 kab.)
Tel.: (8 46) 39 88 53
El. paštas: toma.mingelaite@gmail.com

Prof. habil. dr. Sergej Olenin
Dėstomi dalykai:
Bentoso ekologija, Invazijų ekologija vandens ekosistemose, Jūros buveinių ir landšaftų ekologija, Hidrobiologija, Mokslo metodologija doktorantams, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
El. paštas: sergej.olenin@jmtc.ku.lt

Prof. dr. Dalia Ambrazaitienė
Dėstomi dalykai:
Aplinkos sanitarija ir mikrobiologija, Biotoksikologija, Biotechnologijos, Dirvožemio ekologija, Mikrobiologiniai procesai ir biotechnologijos, Mikrobiologija, Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai, Toksikologija, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: dalia.ambrazaitiene@gmail.com

Prof. dr. Olga Anne
Dėstomi dalykai:
Aplinkos chemija, Aplinkosauginis valdymas, Aplinkosauginis švietimas ir subalansuota plėtra, Išteklių ir atliekų darnus valdymas, Hidroekosistema ir jos taršos prevencija, Ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, Priešdiplominė gamybinė praktika, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: olga.anne@ku.lt

Prof. dr. Albertas Bitinas
Dėstomi dalykai:
Bendroji geologija, Baltijos jūros geologija, vadovauja doktorantams.
El. paštas: albertas.bitinas@apc.ku.lt

Prof. dr. Inga Dailidienė
Dėstomi dalykai:
Meteorologija ir klimatologija, Meteorologijos pagrindai, Hidrologija ir okeanografija, Klimatas ir globaliniai pokyčiai, Mokslinio darbo metodologija, Taikomoji hidrologija, Priešmagistrinė, Gamybinė praktikos, vadovauja kursiniams, moksliniams, baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
El. paštas: inga.dailidiene@ku.lt

Prof. dr. Linas Daugnora
Dėstomi dalykai:
Gyvūnų fiziologija, Zooarcheologija, vadovauja kursiniams ir moksliniams darbams.
El. paštas: daugnora@gmail.com

Prof. dr. Darius Daunys
Dėstomi dalykai:
Bentoso ekologija, Jūros buveinių ir landšaftų ekologija, Landšaftų ekologija, Statistiniai metodai jūrų ekologijoje, vadovauja kursiniams darbams ir doktorantams.
El. paštas: darius.daunys@jmtc.ku.lt

Prof. dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė
Dėstomi dalykai:
Bendrijų ir ekosistemų ekologija, Mokslinio darbo metodologija ir projektų rašymas, vadovauja doktorantams.
El. paštas: zita@apc.ku.lt

Prof. dr. Ramutis Klimas
Dėstomi dalykai:
Biotechnologijos aplinkosaugoje.
El. paštas: klimutis. ramutis@gmail.com

Prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
Dėstomi dalykai:
Estuarijų ekologija, Vandens ekosistemų produktyvumas, Žuvų išteklių būklės modeliavimas ir prognozavimas, vadovauja doktorantams.
El. paštas: arturas.razinkovas-baziukas@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Ingrida Bagdanavičiūtė
Dėstomi dalykai:
Geografinės informacinės sistemos (GIS), GIS ir erdvinės analizės metodų taikymas jūros ir kranto zonos tyrimams, vadovauja baigiamiesiems darbams.
El. paštas: ingrida.bagdanaviciute@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Martynas Bučas
Dėstomi dalykai:
Jūros buveinių ir landšaftų ekologija, GIS ir erdvinės analizės metodų taikymas jūros ir kranto zonos tyrimams, Statistiniai metodai jūrų ekologijoje, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: martynas.bucas@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Rita Jankauskienė
Dėstomi dalykai:
Akvakultūros teorija ir praktika, Citologija ir histologija, Individualaus vystymosi biologija, Mikroorganizmų fiziologija, Algologijos, mikologijos ir bestuburių zoologijos ir Algologijos, mikologijos ir bestuburių ekologijos mokomosios praktikos, vadovauja moksliniams darbams.
El. paštas: rita.jankauskiene@ku.lt

Doc. dr. Evelina Grinienė
Dėstomi dalykai:
Bendrijų ir ekosistemų ekologija, Bendroji ekologija, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: evelina.griniene@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė
Dėstomi dalykai:
Fizikos pagrindai, Geofizika, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: loreta.kelpsaite@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Jurgita Lekavičiūtė-Gadal
Dėstomi dalykai:
Technogenezė ir sveikata.
El. paštas: jlekaviciute@gmail.com

Doc. dr. Jūratė Lesutienė
Dėstomi dalykai:
Populiacijų ekologija, vadovauja kursiniams darbams ir doktorantams.
El. paštas: jurate.lesutiene@apc.ku.lt

Doc. dr. Rita Nekrošienė
Dėstomi dalykai:
Biogeografija ir bioištekliai, Pajūrio ekologija, Stuomeniniai augalai, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: rita_nekrosiene@mail.ru

Doc. dr. Nika Nerijus
Dėstomi dalykai:
Populiacijų ekologija, vadovauja mokslinams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: nerijus.nika@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Renata Pilkaitytė
Dėstomi dalykai:
Algologija ir mikologija, Hidroekosistema ir jos taršos prevencija, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: renata.pilkaityte@apc.ku.lt

Doc. dr. Tomas Ruginis
Dėstomi dalykai:
Evoliucijos teorija, Estuarijų ekologija, Vandens vabzdžių biologija, Stuomeninių augalų ir stuburinių zoologijos ir Stuomeninių augalų ir stuburinių ekologijos, bendrosios kartografijos mokomosios praktikos, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: tomas.ruginis@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Aurelija Samuilovienė
Dėstomi dalykai:
Biotechnologijos, Bendroji genetika, Molekulinė biologija ir bioinformatika.
El. paštas: aurelija.samuiloviene@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Andrius Šiaulys
Dėstomi dalykai:
Bentoso ekologija, Hidrobiologija, Įvadas į ekologiją, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: andrius.siaulys@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Alvydas Šimkūnas
Dėstomi dalykai:
Augalų fiziologija, Biofizika, vadovauja moksliniams darbams.
El. paštas: alvydas.simkunas@gmail.com

Doc. dr. Diana Vaičiūtė
Dėstomi dalykai:
Algologija ir mikologija, Nuotoliniai tyrimai metodai, Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai, Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai ir fotogrametrija, Algologijos, mikologijos ir bestuburių zoologijos mokomoji praktika, vadovauja moksliniams darbams.
El. paštas: diana.vaiciute@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Mindaugas Žilius
Dėstomi dalykai:
Estuarijų ekologija, Aplinkos chemija, vadovauja moksliniams, baigiamiesiems darbams.
El. paštas: mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt

Lekt. dr. Marija Kataržytė
Dėstomi dalykai:
Algologija ir mikologija, Mokslinio darbo metodologija ir projektų rašymas, vadovauja baigiamiesiems darbams.
El. paštas: marija.katarzyte@jmtc.ku.lt

Lekt. dr. Igor Kozlov
Dėstomi dalykai:
Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: igor.eko@gmail.com

Lekt. Vilma Burškytė
Dėstomi dalykai:
Aplinkos inžinerija, Ekotechnika, Ekologinės inžinerijos pagrindai, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams.
El. paštas: vilmaburskyte@gmail.com

Lekt. Raimonda Ilginė
Dėstomi dalykai:
Bendrijų ir ekosistemų ekologija.

El. paštas: raimonda.ilgine@apc.ku.lt

Lekt. Viačeslav Jurkin
Dėstomi dalykai:
Geografinės informacinės sistemos (GIS).
El. paštas: viaceslav.jurkin@jmtc.ku.lt

Lekt. Valdas Langas
Dėstomi dalykai:
Aplinkos teisė, Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas ES.
El. paštas: vlangas@hotmail.com

Lekt. Julius Morkūnas
Dėstomi dalykai:
Stuburinių zoologija, Paukščių anatomija ir histologija, Stuomeninių augalų ir stuburinių zoologijos ir Stuomeninių augalų ir stuburinių ekologijos, bendrosios kartografijos mokomosios praktikos, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: juliusmorkunas@gmail.com

Lekt. Rasa Morkūnė
Dėstomi dalykai:
Populiacijų ekologija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: rasa.morkune@jmtc.ku.lt

Lekt. Airina Salytė
Dėstomi dalykai:
Bendroji genetika, Bestuburių zoologija, Citologija ir histologija, Individualaus vystymosi biologija, Stuomeniniai augalai, Stuomeninių augalų ir stuburinių zoologijos ir Stuomeninių augalų ir stuburinių ekologijos, bendrosios kartografijos mokomosios praktikos, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: airina.salyte@ku.lt

Lekt. Valdemaras Vizbaras
Dėstomi dalykai:
Okeanografijos praktika.
El. paštas: valdemaras.vizbaras@ku.lt

Asist. Remigijus Dailidė
Dėstomi dalykai:
Klimatologijos pagrindai, Okeanografijos ir Priešmagistrinė praktikos.
El. paštas: remigijus.dailidė@gmail.com

Asist. Toma Mingėlaitė
Dėstomi dalykai:
Jūrų ir vandenynų geografija, Priešmagistrinė, Okeonografijos praktikos, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: toma.mingelaite@gmail.com

Asist. Monika Vilkienė
Dėstomi dalykai:
Algologija ir mikologija, Mikrobioligija, Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai, Aplinkos sanitarija ir mikrobiologija, Algologijos, mikologijos ir bestuburių zoologijos mokomoji praktika.
El. paštas: vilkiene.monika@gmail.com

Doktorantė Natalja Čerkasova
Dėstomi dalykai:
Hidrologija ir okeanografija, Taikomoji hidrologija.
El. paštas: natalja.cerkasova@gmail.com

Doktorantė Jelena Galinienė
Dėstomi dalykai:
Lietuvos geografija.
El. paštas: elenasynanovic@gmail.com

Doktorantė Eglė Petkevičiūtė
Dėstomi dalykai:
Žuvų ligos.
El. paštas: epe. petkeviciute@gmail.com

Doktorantas Artūras Skabeikis
Dėstomi dalykai:
Gyvūnų ekologija
El. paštas: askabeikis@gmail.com

Prof. habil. dr. Gerald Schernewski
Dėstomi dalykai:
Integruotas kranto zonos valdymas, Kranto zonos valdymas, vadovauja baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
El. paštas: gerald.schernewski@jmtc.ku.lt

Prof. dr. Marco Bartoli
Dėstomi dalykai:
Vadovauja doktorantams.
El. paštas: marco.bartoli@unipr.it

Prof. dr. Kai-Antero Myrberg
Dėstomi dalykai:
Baltijos jūros fizika (Baltic Sea physics, modelling).
Finnish Environment Institute, www.ymparisto.fi
El. paštas: kai.myrberg@ymparisto.fi

Prof. dr. Georg Umgiesser
Dėstomi dalykai:
Ekohidrologinė informatika ir vandens ekosistemų modeliavimas, vadovauja doktorantams.
El. paštas: georg.umgiesser@apc.ku.lt

Prof. dr. Algimantas Česnulevičius
Dėstomi dalykai:
Geomorfologija, vadovauja moksliniams darbams.
El. paštas: algimantas.cesnulevicius@gf.vu.lt

Prof. dr. Algirdas Stankevičius
Dėstomi dalykai:

Bestuburių zoologija, Stuburinių zoologija, Okeanografija, Vandenų biogeografija.
El. paštas: a.stankevicius@aaa.am.lt

Doc. dr. Lina Davulienė
Dėstomi dalykai:
Jūrų ir vandenynų fizika, vadovauja baigiamiesiems darbams.
El. paštas: lina.davuliene@ftmc.lt

Doc. dr. Danutė Karčauskienė
Dėstomi dalykai:
Aplinkos chemija, Dirvotyra, Dirvožemio ekologija, vadovauja moksliniams darbams.
El. paštas: danuteo@vezaiciai.lzi.lt

Lekt. dr. Galina Garnaga-Budrė
Dėstomi dalykai:
Ekologinis monitoringas ir aplinkos užterštumo kontrolė, Jūrų ir vandenų monitoringas, Aplinkos chemija.
El. paštas: galgalia@hotmail.com

Lekt. dr. Jonas Šečkus
Dėstomi dalykai:
Jūrų ir vandenynų geologija, Geochemija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: jonas.seckus@gmail.com

Lekt. dr. Arvydas Švagždys
Dėstomi dalykai:
Žuvininkystės technologijos, vadovauja moksliniams darbams.
El. paštas: arvydasrusne@gmail.com

Lekt. Antanas Kontautas
Dėstomi dalykai:
Ekologinis monitoringas, Gyvūnų fiziologija, Žuvų biologija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: antanas.kontautas@ku.lt

Lekt. Aistė Kubiliūtė
Dėstomi dalykai:
Jūrų teisė.
El. paštas: aiste.kubiliute@yahoo.com

Lekt. Igor Osadčij
Dėstomi dalykai:
Hidrologijos praktika, Hidrologija, Hidrologinės prognozės, Taikomoji hidrologija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: igor.osadcij@meteo.lt

Lekt. Romas Statkus
Dėstomi dalykai:
Žuvų ligos.
El. paštas: romas.statkus@zuv.lt

Lekt. Edvardas Valaitis
Dėstomi dalykai:
Krantotyra.
El. paštas: edvardasvalaitis@gmail.com

Lekt. Rūta Žilienė
Dėstomi dalykai:
Jūrų gyvūnai dirbtinėse ekosistemose.
El. paštas: ruta.ziliene@jmtc.ku.lt

Asist. Ieva Jobubauskaitė
Dėstomi dalykai:
Dirvotyra.
El. paštas: jokubauskaite.ieva@gmail.com

Asist. Vitalijus Kondrat
Dėstomi dalykai:
Geodezija, Stuomeninių augalų ir stuburinių ekologijos, bendrosios kartografijos mokomosios ir Okeanografijos praktikos, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: v_kondrat@yahoo.com

Asist. Greta Srėbalienė
Dėstomi dalykai:
Bendroji geografija, Gamybinė praktika, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: greta.srebaliene@jmtc.ku.lt

Asist. Ieva Vitkutė
Dėstomi dalykai:
Sinoptinės meteorologijos pagrindai (jūrinės).
El. paštas: ievos.vitkutes@gmail.com

Team of gmk.lt