Administracija

Doc. dr. Martynas Bučas

Gamtos mokslų katedros vedėjas

Tel.: + 370 46 398878;
El. paštas: martynas.bucas@jmtc.ku.lt
Techninis personalas
Toma Dabulevičienė
Technikė

Tel.: +370 46 39 88 53
El. paštas: toma.mingelaite@gmail.com

Vitalijus Kondrat
Laborantas

Tel.: +370 46 39 88 43
El. paštas: geomokslai@gmail.com

Dėstytojai
Dėstytojas El. paštas: Dėstomi dalykai:
Prof. dr. Albertas Bitinas  albertas.bitinas@apc.ku.lt Bendroji geologija, vadovauja doktorantams.
Prof. dr. Inga Dailidienė  inga.dailidiene@ku.lt Meteorologijos pagrindai, Hidrologija ir okeanografija, Klimatas ir globaliniai pokyčiai, Mokslinio darbo metodologija, Taikomoji hidrologija, Priešmagistrinė, Gamybinė praktikos, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
Prof. dr. Kai-Antero Myrberg  kai.myrberg@ymparisto.fi Baltijos jūros fizika (Baltic Sea physics, modelling).
Prof. dr. Hans Georg Umgiesser  georg.umgiesser@apc.ku.lt Ekohidrologinė informatika ir vandens ekosistemų modeliavimas, vadovauja doktorantams.
Prof. dr. Algimantas Česnulevičius algimantas.cesnulevicius@gf.vu.lt Geomorfologija, Kartografijos pagrindai (jūrinė), vadovauja baigiamiesiems darbams.
Prof. habil. dr.  Gerald Schernewski  gerald.schernewski@jmtc.ku.lt Jūros ir kranto zonos valdymas, Pajūrio ekologija, vadovauja doktorantams.
Doc. dr. Ingrida Bagdanavičiūtė  ingrida.bagdanaviciute@jmtc.ku.lt Okeanografijos praktika, vadovauja baigiamiesiems darbams.
Doc. dr. Martynas Bučas  martynas.bucas@jmtc.ku.lt Jūros buveinių ir landšaftų ekologija, GIS ir erdvinės analizės metodų taikymas jūros ir kranto zonos tyrimams, Geografinių tyrimų metodai, Geografinės informacinės sistemos, Statistiniai metodai jūrų ekologijoje, Pajūrio ekologija, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams.
Doc. dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė  loreta.kelpsaite@jmtc.ku.lt Fizikos pagrindai, Hidrodinamika, Krantotyra, Bangų dinamika, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
Doc. dr. Diana Vaičiūtė  diana.vaiciute@jmtc.ku.lt Nuotoliniai tyrimai metodai, Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai, Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai ir fotogrametrija, vadovauja moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
Lekt. Galina Garnaga-Budrė  galgalia@hotmail.com Aplinkos chemija, Ekologinis monitoringas ir aplinkos užterštumo kontrolė, Jūrų ir vandenų monitoringas.
Lekt. Jonas Šečkus  jonas.seckus@gmail.com Jūrų geochemija ir sedimentologija, Jūrų ir vandenynų geologija, Geochemija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
Lekt. Igor Osadčij  igor.osadcij@meteo.lt Hidrologijos praktika (lauko praktika), Hidrologija, Hidrologinės prognozės, Taikomoji hidrologija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
Lekt. Igor Kozlov igor.eko@gmail.com Vadovauja baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
Lekt. Greta Srėbalienė  greta.srebaliene@jmtc.ku.lt Bendroji geografija, Gamybinė praktika, vadovauja kursiniams darbams.
Lekt. Remigijus Dailidė  remigijus.dailidė@gmail.com Klimatologijos pagrindai.
Lekt. Toma Dabulevičienė toma.mingelaite@gmail.com Jūrų ir vandenynų geografija, Krantotyra, Priešmagistrinė, Okeonografijos praktikos, Sinoptinės meteorologijos pagrindai (jūrinės), vadovauja kursiniams darbams.
Lekt. Vitalijus Kondrat  v_kondrat@yahoo.com Geodezija,  Okeanografijos praktika, vadovauja baigiamiesiems darbams.
Asist. Jovita Miežinė jovita.mezine@apc.ku.lt Geografinės informacinės sistemos.
Asist. Eglė Baltranaitė  egle.baltranaite@gmail.com Aplinkos teisė, Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas ES.
Asist. Jelena Galinienė  elenasynanovic@gmail.com Lietuvos geografija.

Susisiekite / Contact Us