Loading...

Administracija

Doc. dr. Martynas Bučas

Gamtos mokslų katedros vedėjas

Tel.: + 370 46 398878;
El. paštas: martynas.bucas@jmtc.ku.lt

Rūta Ivanauskaitė

Gamtos mokslų katedros administratorė

Tel.: + 370 46 398853;
El. paštas: gmk.jtgmf@ku.lt

Dėstytojai

Prof. dr. Albertas Bitinas

Bendroji geologija, vadovauja doktorantams.

El. paštas: albertas.bitinas@apc.ku.lt

Prof. dr. Inga Dailidienė

Dėstomi dalykai: Meteorologijos pagrindai, Hidrologija ir okeanografija, Klimatas ir globaliniai pokyčiai, Mokslinio darbo metodologija, Taikomoji hidrologija, Priešmagistrinė, Gamybinė praktikos, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams ir doktorantams.

El. paštas: inga.dailidiene@ku.lt

Prof. dr. Kai-Antero Myrberg

Dėstomi dalykai: Baltijos jūros fizika (Baltic Sea physics, modelling).

El. paštas: kai.myrberg@ymparisto.fi

Prof. dr. Hans Georg Umgiesser

Dėstomi dalykai: Ekohidrologinė informatika ir vandens ekosistemų modeliavimas, vadovauja doktorantams.

El. paštas: georg.umgiesser@apc.ku.lt

Prof. dr. Algimantas Česnulevičius

Dėstomi dalykai: Geomorfologija, Kartografijos pagrindai (jūrinė), vadovauja baigiamiesiems darbams. Jūros ir kranto zonos valdymas, Pajūrio ekologija, vadovauja doktorantams.

El. paštas: algimantas.cesnulevicius@gf.vu.lt

Prof. habil. dr. Gerald Schernewski

Dėstomi dalykai: Jūros ir kranto zonos valdymas, Pajūrio ekologija, vadovauja doktorantams.

El. paštas: gerald.schernewski@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Ingrida Bagdanavičiūtė

Dėstomi dalykai: Okeanografijos praktika, vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas: ingrida.bagdanaviciute@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Martynas Bučas

Dėstomi dalykai: Jūros buveinių ir landšaftų ekologija, GIS ir erdvinės analizės metodų taikymas jūros ir kranto zonos tyrimams, Geografinių tyrimų metodai, Geografinės informacinės sistemos, Statistiniai metodai jūrų ekologijoje, Pajūrio ekologija, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams.

El. paštas: martynas.bucas@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė

Dėstomi dalykai: Fizikos pagrindai, Hidrodinamika, Krantotyra, Bangų dinamika, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.

El. paštas: loreta.kelpsaite@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Diana Vaičiūtė

Dėstomi dalykai: Nuotoliniai tyrimai metodai, Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai, Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai ir fotogrametrija, vadovauja moksliniams ir baigiamiesiems darbams.

El. paštas: diana.vaiciute@jmtc.ku.lt

Lekt. Galina Garnaga-Budrė

Dėstomi dalykai: Aplinkos chemija, Ekologinis monitoringas ir aplinkos užterštumo kontrolė, Jūrų ir vandenų monitoringas.

El. paštas: galgalia@hotmail.com

Lekt. Jonas Šečkus

Dėstomi dalykai: Jūrų geochemija ir sedimentologija, Jūrų ir vandenynų geologija, Geochemija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

El. paštas: jonas.seckus@gmail.com

Lekt. Igor Osadčij

Dėstomi dalykai: Hidrologijos praktika (lauko praktika), Hidrologija, Hidrologinės prognozės, Taikomoji hidrologija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

El. paštas: igor.osadcij@meteo.lt

Lekt. Igor Kozlov

Dėstomi dalykai: Vadovauja baigiamiesiems darbams ir doktorantams.

El. paštas: igor.eko@gmail.com

Lekt. Greta Srėbalienė

Dėstomi dalykai: Bendroji geografija, Gamybinė praktika, vadovauja kursiniams darbams.

El. paštas: greta.srebaliene@jmtc.ku.lt

Lekt. Remigijus Dailidė

Dėstomi dalykai: Klimatologijos pagrindai.

El. paštas: remigijus.dailidė@gmail.com

Lekt. Toma Dabulevičienė

Dėstomi dalykai: Jūrų ir vandenynų geografija, Krantotyra, Priešmagistrinė, Okeonografijos praktikos, Sinoptinės meteorologijos pagrindai (jūrinės), vadovauja kursiniams darbams.

El. paštas: toma.mingelaite@gmail.com

Lekt. Vitalijus Kondrat

Dėstomi dalykai: Geodezija, Okeanografijos praktika, vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas: v_kondrat@yahoo.com

Asist. Jovita Miežinė

Dėstomi dalykai: Geografinės informacinės sistemos.

El. paštas: jovita.mezine@apc.ku.lt

Asist. Eglė Baltranaitė

Dėstomi dalykai: Aplinkos teisė, Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas ES.

El. paštas: egle.baltranaite@gmail.com

Asist. Jelena Galinienė

Dėstomi dalykai: Lietuvos geografija.

El. paštas: elenasynanovic@gmail.com