Ichtiologija ir žuvininkystė

Atrask gyvybės mokslų paslaptis!

Apie studijas

Studijų programa skirta rengti biologijos magistrus, kurie specializuojasi ichtiologijos ir žuvininkystės srityje. Biologijos magistras žino žuvų biologiją ir taksonomiją, žuvų ekologiją ir fiziologiją bei elgseną. Supranta žvejybinių įrankių naudojimo galimybes, prognozuoja išteklių valdymo strategijas ir vadybą, matematinių modelių taikymo galimybes išteklių reguliavimui, taiko šiuolaikines akvakultūros technologijas.

Studentai įgauna praktinius įgūdžius reikalingus šių žinių taikymui dirbant laboratorijose, lauko ekspedicijose bei jūrinių tyrimų laivuose, kur vertina atsirandančias naujas problemas bei numato jų sprendimo strategijas, savarankiškai planuoja ir atlieka eksperimentinius tyrimus, įvertina rezultatų patikimumą. Ichtiologija ir žuvininkystė magistratūros studijų programos apimtis 120 ETC kreditų. Studijų trukmė – 2 metai.

Valstybinis kodas: 6211DX015

Įgyjama kvalifikacija: Gyvybės mokslų magistras

Studijų trukmė: 2 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis: Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais: 120

Metinė studijų kaina (2017 m.): 3180 Eur

Studijų kalba: Lietuvių

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

 1. biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį,
 2. kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą,
 3. baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara

 1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos universitetines studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
  KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
  kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.
 2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
  KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
  kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Studijų dalykai

1 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Mokslinio darbo metodologija ir projekto rašymas (B003M005) 8
2 Žuvų biologija (B000M039) 6
3 Vandens ekosistemų produktyvumas (B000M014) 6
4 Mokslinis darbas (B000M045) 4
5 Pasirenkamas dalykas 6
Iš viso: 30

2 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Akvakultūros teorija ir praktika (B000M035) 6
2 Mokslinė tiriamoji praktika (B000M041) 6
3 Žuvininkystės technologijos (B000M034) 6
4 Žuvų išteklių būklės modeliavimas ir prognozavimas (B000M037) 6
5 Pasirenkamas dalykas 6
Iš viso: 30

3 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Žuvų reprodukcinė ir elgsenos biologija (B000M036) 6
2 Žuvų ligos (B005M001) 6
3 Mokslinis darbas (B000M046) 6
4 Pasirenkamas dalykas 1 6
5 Pasirenkamas dalykas 2 6
Iš viso: 30

4 semestras

Studijų dalykas ECTS
1 Mokslinis darbas (Magistro baigiamasis darbas) (B000M050) 30
Iš viso: 30

Pasirenkamas dalykas

Studijų dalykas ECTS
1 Kranto zonos valdymas (B000M043) 6
2 Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai (P000M007) 6
3 Vandens ekosistemų ir gyvųjų išteklių valdymas (B001M018) 6

Pasirenkamas dalykas

Studijų dalykas ECTS
1 Geostatistikos metodai (P160M007) 6
2 Pajūrio ekologija (B000M016) 6
3 Biostatistika (P160M016) 6
4 Ekologinė informatika (P000M033) 6

Pasirenkamas dalykas 1

Studijų dalykas ECTS
1 Žuvų fiziologija (B000M040) 6
2 Invazijų ekologija vandens ekosistemose (B000M038) 6
3 Hidroekosistema ir jos taršos prevencija (B000M080) 6

Pasirenkamas dalykas 2

Studijų dalykas ECTS
1 Žuvininkystės ir akvakultūros ekonomika ir rinkodara (S000M167) 6
2 Vandenų aplinkos teisė ir bendroji žuvininkystės politika (S000M166) 6
Kur dirba absolventai?

Baigę ichtiologijos ir žuvininkystės studijų programą absolventai galės užpildyti specialistų trūkumo spragas žuvininkystės sektoriuje, tęsti mokslus doktorantūroje ar dirbti įvairiose valstybinėse, privačiose bei nevyriausybinėse aplinkosauginėse organizacijose, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonėse, konsultacinėse kompanijose tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalyse.