PERSONALAS

Administracija
Doc. dr. Martynas Bučas

Gamtos mokslų katedros vedėjas
Tel.: + 370 46 39 88 78
El. paštas: martynas.bucas@jmtc.ku.lt

Techninis personalas

Vitalijus Kondrat
Laborantas

Tel.: +370 46 39 88 43
El. paštas: geomokslai@gmail.com

Toma Dabulevičienė
Technikė

Tel.: +370 46 39 88 53
El. paštas: toma.mingelaite@gmail.com

Dėstytojai

Prof. habil. dr. Sergej Olenin 
Dėstomi dalykai:
Invazijų ekologija vandens ekosistemose, Jūros buveinių ir landšaftų ekologija, Hidrobiologija, vadovauja baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
El. paštas: sergej.olenin@jmtc.ku.lt

Prof. dr. Olga Anne 
Dėstomi dalykai:
Aplinkos inžinerija, Aplinkos chemija, Aplinkosauginis valdymas, Aplinkosauginis švietimas ir subalansuota plėtra, Išteklių ir atliekų darnus valdymas, Hidroekosistema ir jos taršos prevencija, Ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, Priešdiplominė gamybinė praktika, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: olga.anne@ku.lt

Prof. dr. Albertas Bitinas 
Dėstomi dalykai:
Bendroji geologija, vadovauja doktorantams.
El. paštas: albertas.bitinas@apc.ku.lt

Prof. dr. Inga Dailidienė 
Dėstomi dalykai:
Meteorologijos pagrindai, Hidrologija ir okeanografija, Klimatas ir globaliniai pokyčiai, Mokslinio darbo metodologija, Taikomoji hidrologija, Priešmagistrinė, Gamybinė praktikos, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
El. paštas: inga.dailidiene@ku.lt

Prof. dr. Linas Daugnora 
Dėstomi dalykai:
Gyvūnų fiziologija, Neurobiologija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: daugnora@gmail.com

Prof. dr. Darius Daunys 
Dėstomi dalykai:
Jūros buveinių ir landšaftų ekologija, Landšaftų ekologija, Statistiniai metodai jūrų ekologijoje, vadovauja kursiniams darbams ir doktorantams.
El. paštas: darius.daunys@jmtc.ku.lt

Prof. dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė 
Dėstomi dalykai:
Bendrijų ir ekosistemų ekologija, Mokslinio darbo metodologija ir projektų rašymas.
El. paštas: zita@apc.ku.lt

Prof. dr. Ramutis Klimas 
Dėstomi dalykai:
Biotechnologijos aplinkosaugoje.
El. paštas: klimutis. ramutis@gmail.com

Prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas 
Dėstomi dalykai:
Vandens ekosistemų produktyvumas, vadovauja moksliniams, baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
El. paštas: arturas.razinkovas-baziukas@jmtc.ku.lt

Prof. dr. Algirdas Stankevičius 
Dėstomi dalykai:
Bestuburių zoologija, Stuburinių zoologija, Okeanografija, Vandenų biogeografija.
El. paštas: ana.stanke@gmail.com

Doc. dr. Ingrida Bagdanavičiūtė 
Dėstomi dalykai:
Okeanografijos praktika, vadovauja baigiamiesiems darbams.
El. paštas: ingrida.bagdanaviciute@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Martynas Bučas 
Dėstomi dalykai:
Jūros buveinių ir landšaftų ekologija, GIS ir erdvinės analizės metodų taikymas jūros ir kranto zonos tyrimams, Geografinių tyrimų metodai, Geografinės informacinės sistemos, Statistiniai metodai jūrų ekologijoje, Pajūrio ekologija, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams.
El. paštas: martynas.bucas@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Dalia Janušauskaitė 
Dėstomi dalykai:
Bakteriologija ir virusologija.
El. paštas: janusadalia@gmail.com

Doc. dr. Rita Jankauskienė 
Dėstomi dalykai:
Akvakultūros teorija ir praktika, Aplinka ir sveikata, Medicininė ekologija, Žuvininkystė ir akvakultūra, Algologijos, mikologijos ir bestuburių zoologijos ir Algologijos, mikologijos ir bestuburių ekologijos, Stuomeninių augalų ir stuburinių zoologijos, Stuomeninių augalų ir stuburinių ekologijos, bendrosios kartografijos mokomosios praktikos, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: rita.jankauskiene@ku.lt

Doc. dr. Evelina Grinienė 
Dėstomi dalykai:
Bendrijų ir ekosistemų ekologija, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: evelina.griniene@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė 
Dėstomi dalykai:
Fizikos pagrindai, Hidrodinamika, Krantotyra, Bangų dinamika, vadovauja kursiniams, moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: loreta.kelpsaite@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Jūratė Lesutienė 
Dėstomi dalykai:
Populiacijų ekologija, Gyvūnų ekologija, vadovauja baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
El. paštas: jurate.lesutiene@apc.ku.lt

Doc. dr. Rita Nekrošienė 
Dėstomi dalykai:
Aplinkosauga, Biogeografija ir bioištekliai, Stuomeniniai augalai, vadovauja kursiniams, moksliniams darbams.
El. paštas: rita_nekrosiene@mail.ru

Doc. dr. Nika Nerijus 
Dėstomi dalykai:
Populiacijų ekologija, Vandens ekosistemų ir gyvųjų išteklių valdymas, Žuvų reprodukcinė ir elgsenos biologija, vadovauja baigiamiesiems darbams.
El. paštas: nerijus.nika@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Renata Pilkaitytė 
Dėstomi dalykai:
Hidroekosistema ir jos taršos prevencija, Priešdiplominė gamybinė praktika, vadovauja kursiniams, moksliniams darbams.
El. paštas: renata.pilkaityte@apc.ku.lt

Doc. dr. Tomas Ruginis 
Dėstomi dalykai:
Evoliucijos teorija, Stuomeninių augalų ir stuburinių zoologijos ir Stuomeninių augalų ir stuburinių ekologijos, bendrosios kartografijos mokomosios praktikos, vadovauja moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: tomas.ruginis@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Aurelija Samuilovienė 
Dėstomi dalykai:
Biotechnologijos, Bendroji genetika, Mikroorganizmų ekologija, Molekulinė biologija ir bioinformatika, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: aurelija.samuiloviene@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Andrius Šiaulys 
Dėstomi dalykai:
Hidrobiologija, vadovauja kursiniams, moksliniams, baigiamiesiems darbams.
El. paštas: andrius.siaulys@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Alvydas Šimkūnas 
Dėstomi dalykai:
Augalų fiziologija, Biofizika, Neurobiologija, vadovauja moksliniams, baigiamiesiems darbams.
El. paštas: alvydas.simkunas@gmail.com

Doc. dr. Diana Vaičiūtė 
Dėstomi dalykai:
Nuotoliniai tyrimai metodai, Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai, Nuotoliniai jūros aplinkos tyrimai ir fotogrametrija, vadovauja moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: diana.vaiciute@jmtc.ku.lt

Doc. dr. Mindaugas Žilius 
Dėstomi dalykai:
Aplinkos chemija.
El. paštas: mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt

Lekt. dr. Audrius Gegeckas 
Dėstomi dalykai:
Mikroorganizmų tyrimo metodai.
El. paštas: audrius.gegeckas@gf.vu.lt

Lekt. Egidijus Bacevičius
Dėstomi dalykai:
Parazitologijos teorija ir praktikos darbai. Konsultuoja bendrosios ir taikomosios parazitologijos, žuvų ligų (etiologija, diagnostika ir profilaktika) tyrimų klausimais, tiria Baltijos jūros (LIEZ) ir Kuršių marių bioįvairovę (žuvys), parazitus ir mitybinius santykius.
El. paštas: egidijus.bacevicius@ku.lt

Lekt. dr. Marija Kataržytė 
Dėstomi dalykai:
Mikroorganizmų ekologija, Mokslinio darbo metodologija ir projektų rašymas, Pajūrio ekologija, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: marija.katarzyte@jmtc.ku.lt

Lekt. dr. Igor Kozlov 
Dėstomi dalykai:
Vadovauja baigiamiesiems darbams ir doktorantams.
El. paštas: igor.eko@gmail.com

Lekt. dr. Rasa Morkūnė 
Dėstomi dalykai:
Populiacijų ekologija, vadovauja moksliniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: rasa.morkune@jmtc.ku.lt

Lekt. Vilma Burškytė 
Dėstomi dalykai:
Ekotechnika, Žmogaus saugos valdymas ūkinėje veikloje, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams.
El. paštas: vilmaburskyte@gmail.com

Lekt. Toma Dabulevičienė
Dėstomi dalykai:
Jūrų ir vandenynų geografija, Krantotyra, Priešmagistrinė, Okeonografijos praktikos, Sinoptinės meteorologijos pagrindai (jūrinės), vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: toma.mingelaite@gmail.com

Lekt. Greta Gyraitė 
Dėstomi dalykai:
Jūros ir kranto zonos valdymas, Mikroorganizmų ekologija, Pajūrio ekologija.
El. paštas: greta.gyraite@gmail.com

Lekt. Raimonda Ilginė 
Dėstomi dalykai:
Bendrijų ir ekosistemų ekologija.
El. paštas: raimonda.ilgine@apc.ku.lt

Lekt. Viačeslav Jurkin 
Dėstomi dalykai:
Geografinės informacinės sistemos.
El. paštas: viaceslav.jurkin@jmtc.ku.lt

Lekt. Valdas Langas 
Dėstomi dalykai:
Aplinkos teisė, Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas ES.
El. paštas: vlangas@hotmail.com

Lekt. Julius Morkūnas 
Dėstomi dalykai:
Stuburinių zoologija, Stuomeninių augalų ir stuburinių zoologijos ir Stuomeninių augalų ir stuburinių ekologijos, bendrosios kartografijos mokomosios praktikos, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: juliusmorkunas@gmail.com

Lekt. Airina Salytė 
Dėstomi dalykai:
Bendroji genetika, Bestuburių zoologija, Stuomeniniai augalai, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams.
El. paštas: airina.salyte@ku.lt

Asist. Jelena Galinienė 
Dėstomi dalykai:
Lietuvos geografija.
El. paštas: elenasynanovic@gmail.com

Asist. Donata Overlingė 
Dėstomi dalykai:
Mikroorganizmų ekologija.
El. paštas: donata.overlinge@ku.lt

Asist. Monika Vilkienė 
Dėstomi dalykai:
Dirvožemio mikrobiologija, Mikrobiologija, Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: vilkiene.monika@gmail.com

Doktorantas Vaidotas Andrašūnas 
Dėstomi dalykai:
Žuvų ligos.
El. paštas: vaidotas.andrasunas@ku.lt

Doktorantė Natalja Čerkasova 
Dėstomi dalykai:
Hidrologija ir okeanografija, Taikomoji hidrologija.
El. paštas: natalja.cerkasova@gmail.com

Doktorantas Artūras Skabeikis 
Dėstomi dalykai:
Gyvūnų ekologija
El. paštas: askabeikis@gmail.com

Dėstytojai iš kitų institucijų

Prof. habil. dr. Gerald Schernewski 
Dėstomi dalykai:
Jūros ir kranto zonos valdymas, Pajūrio ekologija, vadovauja doktorantams.
El. paštas: gerald.schernewski@jmtc.ku.lt

Prof. dr. Marco Bartoli 
Dėstomi dalykai:
Vadovauja doktorantams.
El. paštas: marco.bartoli@unipr.it

Prof. dr. Matthias Labrenz 
Dėstomi dalykai:
Mikroorganizmų ekologija.
El. paštas: matthias.labrenz@io-warnemuende.de

Prof. dr. Kai-Antero Myrberg 
Dėstomi dalykai:
Baltijos jūros fizika (Baltic Sea physics, modelling).
El. paštas: kai.myrberg@ymparisto.fi

Prof. dr. Hans Georg Umgiesser 
Dėstomi dalykai:
Ekohidrologinė informatika ir vandens ekosistemų modeliavimas, vadovauja doktorantams.
El. paštas: georg.umgiesser@apc.ku.lt

Prof. dr. Dalia Ambrazaitienė 
Dėstomi dalykai:
Biotechnologijos, Mikrobiologija, Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai, vadovauja baigiamiesiems darbams.
El. paštas: dalia.ambrazaitiene@gmail.com

Prof. dr. Algimantas Česnulevičius 
Dėstomi dalykai:
Geomorfologija, Kartografijos pagrindai (jūrinė), vadovauja baigiamiesiems darbams.
El. paštas: algimantas.cesnulevicius@gf.vu.lt

Doc. dr. Lina Davulienė 
Dėstomi dalykai:
Jūrų ir vandenynų fizika.
El. paštas: lina.davuliene@ftmc.lt

Doc. dr. Danutė Karčauskienė 
Dėstomi dalykai:
Aplinkos chemija, Dirvožemio ekologija.
El. paštas: danuteo@vezaiciai.lzi.lt

Lekt. dr. Galina Garnaga-Budrė 
Dėstomi dalykai:
Aplinkos chemija, Ekologinis monitoringas ir aplinkos užterštumo kontrolė, Jūrų ir vandenų monitoringas.
El. paštas: galgalia@hotmail.com

Lekt. dr. Jonas Šečkus 
Dėstomi dalykai:
Jūrų geochemija ir sedimentologija, Jūrų ir vandenynų geologija, Geochemija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: jonas.seckus@gmail.com

Lekt. Rasa Auglienė 
Dėstomi dalykai:
Imunologija, Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai.
El. paštas: rasa.augliene@gmail.com

Lekt. Vitalijus Kondrat 
Dėstomi dalykai:
Geodezija, Stuomeninių augalų ir stuburinių ekologijos, bendrosios kartografijos mokomosios, Geomorfologijos ir topografijos ir Okeanografijos praktikos, vadovauja baigiamiesiems darbams.
El. paštas: v_kondrat@yahoo.com

Lekt. Antanas Kontautas 
Dėstomi dalykai:
Gyvūnų fiziologija, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: antanas.kontautas@ku.lt

Lekt. Aistė Kubiliūtė 
Dėstomi dalykai:
Jūrų teisė.
El. paštas: aiste.kubiliute@yahoo.com

Lekt. Igor Osadčij 
Dėstomi dalykai:
Hidrologijos praktika (lauko praktika), Hidrologija, Hidrologinės prognozės, Taikomoji hidrologija, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.
El. paštas: igor.osadcij@meteo.lt

Lekt. Romas Statkus 
Dėstomi dalykai:
Žuvų ligos.
El. paštas: romas.statkus@zuv.lt

Lekt. Rūta Žilienė 
Dėstomi dalykai:
Jūrų gyvūnai dirbtinėse ekosistemose, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: ruta.ziliene@jmtc.ku.lt

Asist. Remigijus Dailidė 
Dėstomi dalykai:
Klimatologijos pagrindai.
El. paštas: remigijus.dailidė@gmail.com

Asist. Greta Srėbalienė 
Dėstomi dalykai:
Bendroji geografija, Gamybinė praktika, vadovauja kursiniams darbams.
El. paštas: greta.srebaliene@jmtc.ku.lt

LABORATORIJOS

Aplinkos tyrimų laboratorija (kabineto nr. 201)

Aplinkos tyrimų laboratorijoje atliekami biochemijos laboratoriniai darbai. Taip pat studentai atlieka įvairius tyrimus savo kursiniams, bakalauro bei magistro baigiamiesiems darbams.

Atsakingas asmuo:
Donata Overlingė (202 kab.)
el. paštas.: donata.overlinge@ku.lt
Tel. nr. (8 46) 39 88 10

Biologijos laboratorija (kabineto nr. 214)

Tai mokomoji laboratorija, kurioje vykdomi įvairių Biologijos, Ekologijos ir aplinkos valdymo, Ichtiologijos ir žuvininkystės programų dalykų laboratoriniai darbai: bestuburių zoologijos, stuburinių zoologijos, citologijos ir histologijos, algologijos ir mikologijos, žuvų ligų, žuvų biologijos, bendrosios genetikos, lyginamosios stuburinių gyvūnų anatomijos, ichtiologijos, augalų fiziologijos, zooarcheologijos, parazitologijos, biochemijos, hidrobiologijos, individualaus vystymosi biologijos. Taip pat studentai šioje laboratorijoje atlieka mokslinius tyrimus, renka duomenis savo kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

Atsakingas asmuo:
Donata Overlingė (202 kab.)
el. paštas.: donata.overlinge@ku.lt
Tel. nr. (8 46)  39 88 10

Ekofiziologijos laboratorija (kabineto nr. 118)

Ekofiziologijos laboratorijoje studentai atlieka tyrimus savo kursiniams, bakalauro bei magistro baigiamiesiems darbams. Įvairūs eksperimentai atliekami ne tik stovinčiame, bet ir tekančiame vandenyje, panaudojant srovių kanalą.

Atsakingas asmuo:
Donata Overlingė (202 kab.)
el. paštas.: donata.overlinge@ku.lt
Tel. nr. (8 46) 39 88 10

Geofizinių mokslų laboratorija (kab. nr. 312)

Laboratorijoje sukomplektuoti prietaisai skirti praktikoms ir jūrinėms ekspedicijoms, taip pat laboratorijoje studentai atlieka lauko praktikos metu surinktų mėginių granuliometrinės sudėties tyrimus.

Tel.: +370 46 398853 arba 318 kab.

Atsakingi asmenys:
laborantas Vitalijus Kondrat,
technikė Toma Mingėlaitė

Mikrobiologijos laboratorija (kabineto nr. 226, 227)

Mikrobiologijos laboratorijoje atliekami mikrobiologijos, aplinkos sanitarijos, algologijos ir mikologijos laboratoriniai darbai. Taip pat studentai atlieka įvairius tyrimus savo kursiniams, bakalauro bei magistro baigiamiesiems darbams.

Atsakingas asmuo:
Donata Overlingė (202 kab.)
el. paštas.: donata.overlinge@ku.lt
Tel. nr. (8 46) 39 88 10

GAMTOS MUZIEJUS

Kviečiame apsilankyti Klaipėdos universiteto Gamtos muziejuje!

Uolienų ir mineralų kolekcija, žinduolių ir paukščių iškamšų ekspozicija bei drugių ir vabalų kolekcija – visa tai siūlome apžiūrėti Klaipėdos universiteto gamtos muziejuje, kuris yra įsikūręs Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete. Įvairaus amžiaus moksleivių ir mokytojų grupes kviečiame apžiūrėti muziejaus kolekcijas ir dalyvauti ekskursijose.

Galimos ekskursijų ir edukacijų temos:

Pavasarinė/rudeninė paukščių migracija;
Perintys paukščiai;
Šalia mūsų žiemojantys paukščiai;
Žiemojantys vandens paukščiai;
Paukščių pojūčiai;
Pagal galimybes galima suderinti kitokios tematikos paukščių, drugių, vabalų ir uolienų bei mineralų ekskursijas ir edukacijas.

Vyresniems moksleiviams (11-12 kl.) organizuojame įvairių praktinių užsiėmimų, kurių metu moksleiviai daugiau supras apie mus supančią aplinką, sužinos, kokius tyrimus vykdo Klaipėdos universiteto studentai ir mokslininkai, susipažins su fakulteto, Jūros mokslų ir technologijų centro ir Jūros tyrimų atviros prieigos centro mokomąja ir moksline baze, kuria naudojasi būsimi Ekologijos ir aplinkotyros, Biologijos, Hidrologijos ir okeanografijos bei Ichtiologijos ir žuvininkystės specialistai.

Tikslų apsilankymo muziejuje laiką darbo dienomis būtina iš anksto suderinti su Modestu Bružu el. paštu bruzas.modestas@gmail.com arba tel. 860368766.

Plungės Senamiesčio mokyklos gamtos mokslų pamokos katedros laboratorijose ir muziejuje >>>