Loading...

Kursiniai darbai

I - ojo kursinio (II kurse) darbo tikslas yra suteikti pirmuosius savarankiškai paruošto mokslinio darbo rašymo ir apiforminimo įgūdžius. Kursinio darbo temas studentai renkasi per I-ąją semestro savaitę. Hidrologijos ir okeanografijos (HOK) studijų programos studentai darbų temas suderina katedroje ne vėliau kaip iki kovo 15.

Parengtas kursinis darbas registruojamas katedroje paskutinę paskaitų semestro savaitę. Darbo apimtis: 25-40 kompiuterinių puslapių (A4; 1,5 int.). Darbas katedrai pateikiamas įrištoje byloje kartu su elektronine versija.

I - ojo kursinio darbo aprašai ir reikalavimai:

Dalyko aprašas >>>

Geografijos bakalauro Hidrologijos ir okeanografijos studijų programos studentai rašo kursinius darbus, kurie yra jų savarankiško tiriamojo darbo rezultatas. Savo pobūdžiu šie darbai paprastai rengiami kaip analizuojantys vienokią ar kitokią fizinės geografijos temą.
Pirmojo kursinio darbo tikslas yra suteikti pirmuosius savarankiškai paruošto mokslinio darbo rašymo ir apiforminimo įgūdžius.
Poveikis aplinkai ir stebėsena (kursinis darbas) - 4.0 kr., 4 sem., įskaita.
Kursinio darbo temas renkasi per pirmąją pavasario semestro savaitę (vasario mėn.). Darbų temas studentai suderina katedroje ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos. Parengtas kursinis ar baigiamasis darbas registruojamas katedroje (dieninėse studijose) paskutinę paskaitų semestro savaitę.
Kursinis darbas įvertinamas per pirmąją egzaminų sesijos savaitę. Pirmojo kursinio (II kurse) darbo apimtis: 25-40 kompiuterinių puslapių (A4; 1,5 int.). Parengtas darbas katedrai pateikiamas įrištoje byloje.

Reikalavimai >>>


II-ojo kursinio (III kurse) darbo tikslas – sisteminiu požiūriu analizuoti ir tęsti kurios nors mokslo problemos tyrimus, pritaikant savo srities tyrimų metodus; išmokti analizuoti problemas studijuojant procesus, kaip kelių geosferų sąveiką, ugdyti gebėjimus taikyti mokslinius teorinius ir empirinius metodus. Hidrologijos ir okeanografijos (HOK) studijų programos studentai darbų temas suderina katedroje ne vėliau kaip iki kovo 15.

II - ojo kursinio darbo aprašai ir reikalavimai:

Dalyko aprašas >>>

Geosisteminis kursinis darbas - 6.0 kr., 6 sem., įskaita. Geosisteminio kursinio darbo tikslas – sisteminiu požiūriu analizuoti ir tęsti kurios nors mokslo problemos tyrimus, pritaikant geografinių tyrimų metodus; išmokti analizuoti problemas studijuojant procesus, kaip kelių geosferų sąveiką, ugdyti gebėjimus taikyti mokslinius teorinius ir empirinius metodus.
Darbų temas studentai suderina katedroje ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos. Parengtas geosisteminis kursinis darbas registruojamas katedroje (dieninėse studijose) paskutinę paskaitų semestro savaitę.
Geosisteminis kursinis darbas įvertinamas per pirmąją egzaminų sesijos savaitę. Geosisteminio kursinio (III kurse) darbo apimtis: 25-40 kompiuterinių puslapių (A4; 1,5 int.). Darbas pateikiamas įrištoje byloje kartu su elektronine versija.

Reikalavimai >>>