Loading...

KU profesorius S. Oleninas išrinktas tikruoju LMA nariu

2016 m. balandžio 26 d. įvyko LMA narių visuotinis susirinkimas.  Remiantis slapto balsavimo rezultatais, Lietuvos mokslų akademijos tikraisiais nariais išrinkti: Romas Lazutka (ekonomika), Rimvydas Petrauskas (istorija), Rūta Janonienė (menotyra) (Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius); Arūnas Ramanavičius (chemija), Raimondas Čiegis (matematika) (Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius); Sergejus Oleninas (biologija), Česlovas Venclovas (biologija), Daiva Rastenytė (medicina) (Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius); Vytautas Ruzgas (agronomija), Alfas Pliūra (miškotyra), Arvydas Povilaitis (žemės ūkio inžinerija) (Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius); Liudas Mažeika (informatika) (Technikos mokslų skyrius). Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu išrinktas Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis) (meno istorija) (Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius).

Profesorių nuoširdžiai sveikina visas GMK kolektyvas!