Informacija studentams

Gabrielei Jankauskaitei skirta UAB „Baltisches Haus“ vardinė stipendija

Sveikiname Hidrologijos ir okeanografijos bakalauro nuolatinių studijų IV kurso studentę Gabrielę Jankauskaitę gavus UAB “Baltisches Haus” vardinę stipendiją 2017/2018 studijų metams.

UAB „Baltisches Haus“ 2017/2018 studijų metais skiria 7 stipendijas Klaipėdos universiteto studentams: po vieną stipendiją skiriama biomedicinos, humanitarinių, fizinių, menų, socialinių ir technologijos mokslų studijų sričių bakalauro nuolatinių studijų programų antro–ketvirto kurso studentams bei tikslinę stipendiją vienam iš praėjusių metų UAB „Baltisches Haus“ stipendiatų.

Viena stipendija mėnesiui sudaro 150 Eur. Stipendija studentui skiriama vieneriems studijų metams (dešimčiai mėnesių) su sąlyga, jog po pirmo studijų semestro studentas, kuriam yra skiriama stipendija, neturi skolų ir jo semestro vidurkis nėra daugiau kaip vienu balu žemesnis už praėjusio semestro balų vidurkį. Priešingu atveju studentui stipendija nebeskiriama, o toje studijų srityje skelbiamas naujas konkursas stipendijai likusiems 5 mėnesiams (antram studijų semestrui).

Kandidatai gauti stipendijas (po tris kiekvienoje studijų srityje) parenkami įvertinant praeitų metų gabiausius studentus arba studentus, atlikusius išskirtinius darbus savo studijų srityje. Stipendijos skiriamos UAB „Baltisches Haus“ sprendimu.