Informacija studentams

STUDIJŲ KALENDORIUS

PAVASARIO SEMESTRAS 2017-02-06 2017-06-30
Specialybės studijų dalykų pasirinkimai 2017–2018 s. m. fakultetuose 2017-03-01 2017-03-31
Savarankiško darbo savaitė 2017-04-18 2017-04-21
Paskaitų sesija nuolatinėse sesijinėse studijose 2017-04-24 2017-05-05
Bendrųjų universitetinių studijų dalykų pasirinkimas 2017–2018 s. m. 2017-04-24 2017-05-07
Laisvai pasirenkamų studijų dalykų pasirinkimas 2017–2018 s. m. 2017-05-15 2017-05-28
Egzaminų sesija nuolatinėse studijose 2017-05-29 2017-06-23
Egzaminų sesija nuolatinėse sesijinėse studijose 2017-06-23
Paskaitų ir egzaminų sesija ištęstinėse studijose 2017-06-05 2017-06-23
Egzaminų perlaikymo sesija nuolatinėse, nuolatinėse sesijinėse ir ištęstinėse studijose 2017-06-26 2017-06-30
Baigiamųjų darbų gynimai 2017-05-29 2017-06-09
Diplomų įteikimai 2017-06-19 2017-06-30